lu.se

Innovationsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Forskning

Forskningen inom Innovationsteknik avser att stärka innovationsförmågan hos individer och grupper, i olika typer av organisationer och samarbeten, genom ökad kunskap om, samt utveckling och tillämpning av metoder, verktyg och strategier i innovationsprocessen. Forskningen är behovsmotiverad och tillämpad i sin karaktär och bedrivs i nära samverkan med en rad olika aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor.

Innovationsförmåga handlar i princip om förmågan att, med så stor tillförlitlighet som möjligt, åstadkomma önskade resultat. Dock, eftersom framtiden sällan kan förutspås med stor tillförlitlighet har innovationsteam en tendens att skapa "möjliga", snarare än önskade, resultat.

Vår forskning syftar till att förbättra innovationsförmågan hos utvecklingsteam genom metoder och arbetssätt som leder till ökad brukarinvolvering och behovsförståelse, mer effektiv idé- och konceptgenerering, samt ökad handlingskraft i riktning mot radikala innovation inom produkt- och tjänsteutveckling.

Projektexempel:

* Foresight & Innovation: Partnerskap med Stanford University fokuserat på utveckling av nya metoder och arbetssätt för att åstadkomma en starkare koppling mellan långsiktig innovationsstrategi och det vardagliga arbetet inom produkt- och tjänsteutveckling. Läs mer här.

* HaptiMap: EU FP7-projekt fokuserat på utveckling och spridning av metoder för att bättre ta hänsyn till tillgänglighetsaspekter vid utveckling av nya mobila teknologier och tjänster för dynamiska användarupplevelser. Läs mer här.

* Innovation vid pyramidens bas: Fokuserat på det största men fattigaste konsumentsegmentet i världen, de människor som lever på mindre än några få dollar per dag. Design och innovation för nya marknader kräver nya metoder och arbetssätt. Läs mer här.

* Mobile Heights: Fokuserat på nya användarupplevelser och affärsmodeller inom området mobila applikationer och tjänster. Läs mer här.

* MOVE: ett projekt tillsammans med Stanford University fokuserat på en workshopbaserad metodik för radikal innovation. Läs mer här.

* PIEp InnoPlant: Fokuserat på skapandet av innovationer inom hälso- och sjukvård genom förbättrat samarbete mellan offentlig och privat sektor samt akademi. Läs mer här.

Sidansvarig: