lunduniversity.lu.se

Innovation Engineering

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden

2018-07-02

Kajsa Ahlgren Ode inklippt framför flera solpaneler

Kajsa Ahlgren Ode vid Innovationsteknik, Designvetenskaper, LTH har studerat affärsmodeller för solenergi. Bilden är ett montage. Personfoto: Andreas Hillergren

Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter marknadens förutsättningar.

– Villkoren för att erbjuda solceller skiljer sig mycket åt mellan olika länder, och det missar många energibolag. Resultatet blir att det tar längre tid att ta fram ett erbjudande som är attraktivt för kunderna och en affärsmodell som fungerar, säger Kajsa Ahlgren Ode som nyligen skrivit en avhandling i ämnet.

Som en del i omställningen mot förnybar energi vill många energiföretag göra det möjligt för privatpersoner att producera sin egen solel. Det låter rätt enkelt att stå för sin egen el genom solpaneler på hustaket, men förutsättningarna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder, vilket innebär att en affärsmodell som fungerar för ett energiföretag på en viss marknad inte nödvändigtvis fungerar på en annan marknad.

Läs artikeln: Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden, publicerad på LU.se 2018-07-02
Text: Jessika Sellergren

Mer information: Kajsa Ahlgren Ode, Industriell ekonomi, Designvetenskaper, LTH. kajsa.ahlgren@iml.lth.se, 073 420 70 02

Avhandlingen för nedladdning: http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/travelling-business-models...


Fakta: Vad är en affärsmodell?
En affärsmodell handlar om hur ett företag arbetar för att nå framgång och det inbegriper vad företaget erbjuder, hur kunderna nås, hur företaget organiserar sig och hur man får bäst avkastning. Kajsa Ahlgren Ode menar att det fokuseras på affärsmodeller allt mer.

−Affärsmodell är ett begrepp som de senaste tio åren blivit allt mer populärt att använda. Inom forskningen, i företagsvärlden och hos beslutsfattare kan man se att terminologin används allt mer och att organisationer i allt högre grad pratar om och arbetar med sin affärsmodell för att uppnå verksamhetens visioner.

Fakta: Solel
I vilka länder är solel ett framträdande energislag?
− I exempelvis Tyskland, USA och Japan är solel stort bland privatpersoner. Solel för storskalig produktion, i stora solelsparker, finns mycket i Kina och Indien, säger Kajsa Ahlgren Ode.
Hur bra är vi i Sverige på solel och hur står vi oss i förhållande till andra länder?
− I Europa anses Sverige vara en mellanstor marknad som växt de senaste åren. Men Europa tillhör inte de starkast växande marknaderna globalt, där ligger exempelvis Asien och Nordamerika före, och Syd- och Centralamerika är på gång.