lunduniversity.lu.se

Innovation Engineering

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2018-03-29

”Elbolagens service för dålig – skärpning”

Elbolagen ställer alltför stora krav på den som vill installera en solcellsanläggning. De imponerar inte som försäljare av solel, skriver Jessica Wadin Lagerstedt, Kajsa Ahlgren och Lars

[...]

2018-03-14

Medarbetardriven innovation

Hur kan ledningen gynna anställdas kreativitet och öka arbetsplatsens innovationsförmåga? Izabelle Bäckström vet mer om

[...]

2018-03-06

Innovation and Value Creation in Research

A course for all PhD students at LTH, Science faculty and Medical faculty - Application closes 2018-04-01

[...]

Focus areas

Process
We are seeking to understand and improve the divergent and convergent processes of innovation.

Team
We are seeking to understand and improve collaboration in highly diverse, cross-functional teams.

Network
We are seeking to understand and improve communication of value across networks of stakeholders and users.

Innovation Portal

The Innovation Portal is a website that lists all the innovation competence that is available at Lund University's Faculty of Engineering (LTH). The portal facilitates making connections between business, society and academia, and the vision is to create a natural meeting place for those interested in innovation. 

The portal is under construction now but vill be available soon.