lunduniversity.lu.se

Innovation Engineering

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

2019-05-10

Projektfinansiering till digitalisering i cancervården

Familjen Kamprads stiftelse ger 4 miljoner till ett projekt om digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården. – Vi vill fokusera på organisatoriska mellanrum och studera hur

[...]

2019-04-09

Vilken maträtt är du? – RE:DESIGN FOOD under Hållbarhetsveckan

”Tacos” svarar Cheryl Sjöström, en av deltagarna i RE:Design Food – dagen då ett trettiotal deltagare från olika

[...]

2019-04-04

Stipendie till examensarbete om cirkulära affärsmodeller

Lisa Pedersen har tilldelats ett stipendie på 16 000 kr från Sysav för sitt examensarbete Att främja en cirkulär

[...]

Contact us

Jessica Wadin
Head of Division
+46 46 222 97 34

Annette Gustafs
Economist
+ 46 46 222 46 97

Jessika Sellergren
Communications manager
+ 46 46 222 85 10


Innovation Engineering
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions