lu.se

Innovationsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Innovationsteknik

Ämnet innovationsteknik behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska). Ett centralt tema är det tvärfunktionella samspelet mellan individer, grupper och organisationer i hela innovationsprocessen från ide till kommersialisering och tillämpning. 

Ämnet innovationsteknik behandlar innovationer av såväl teknisk som social karaktär och innefattar design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska). Ett centralt tema är det tvärfunktionella samspelet mellan individer, grupper och organisationer i hela innovationsprocessen från ide till kommersialisering och tillämpning.   

Aktuellt
 • Innovation i praktiken 26 november 2013
  Alla talar om innovation. Ökad innovationsförmåga är centralt för svensk konkurrenskraft. Oavsett om det handlar om att...
 • Sumber - biomass converter
  [1 juli, 2013] Joana Holmström Céspedes, industridesignstudent vid LTH, har skapat Sumber, ett koncept som möjliggör åt...
 • Winter School Luzern 2013
  [1 april, 2013] Som en del av vårt pågående samarbete med Stanford University och Professor Leifers Center for Design ...
 • Innovationsworkshop i Indonesien
  [1 februari, 2013] I januari 2013 organiserade Innovationsteknik, tillsammans med Teknisk Vattenresurslära vid LTH, en ...
 • Water Harvesting
  [16 oktober, 2012] Det här är Johanna Bengtssons berättelse om hennes examensprojekt i Industridesign, genomfört in...

Fokusområden

Process
Vi vill förstå och förbättra de divergenta och konvergenta innovationsprocesserna.

Team
Vi vill förstå och förbättra samarbetet i tvärfunktionella team som präglas av mångfald ur många olika perspektiv.

Nätverk
Vi vill förstå och förbättra kommunikationen av värde mellan nätverk av intressenter och användare.

Innovationsportalen

Innovationsportalen är en webbplats som listar all innovationskompetens vid Lunds Tekniska Högskola. Portalen ska underlätta för näringsliv och akademi att komma i kontakt med varandra och visionen är att skapa en naturlig mötesplats för innovationsintresserade.

www.innovation.lth.se